Висше Образование в САЩ

Безспорен факт е, че университетите в САЩ са сред най-престижните в света. Това, което ги прави уникални обаче е, че управляват и най-успешните аматьорски спортни програми. Тези програми са “гръбнакът“ на американския спорт. И той, особено в родината си, но и не само там, е много повече от спорт.

Той е начин на живот, култура, институция, религия.

Американските университети дават не само “силен старт’“ на младите хора в живота, но са произвели и продължават да произвеждат хиляди шампиони и медалисти от европейски, световни първенства и Олимпийски игри.

Годишните такси в университетите често надхвърлят 60-70 хиляди долара.

За да поддържат глобалната си лидерска позиция неприкосновена, американските университети привличат много агресивно обещаващи млади хора, както с академични, така и със спортни стипендии.

Критериите

 Най-важните критерии за академична стипендия са отличен успех от средното образование и свободно владеене на английски език.

За спортна стипендия критериите са силни плувни резултати, много добър или отличен успех от средното образование. Разбира се, много добро владеене на английски език.
Американските университети предлагат възможност да се спечели едновременно и частична академична и частична спортна стипендия и така да се покрият всички разходи на студента.

Нашата програма “Плувам и Уча“ цели именно ранната подготовка за покриването на тези критерии и максимално увеличаване на шансовете за спечелване на желаната стипендия.

Заложили сме на следните три стъпки 

 1. Разработили сме план-програма, която напътства, какви действия и колко време е необходимо да се отдели за тях, за да може кандидатът да направи възможно най-добрия информиран избор за учебно заведение. Програмата се състои от 12 стъпки и започва две години преди началото на висшето образование.

2. Нина Рангелова, Антъни Иванов и Любомир Епитропов не са само национални рекордьори и плувци от световна класа. Те познават добре американската университетска система и желаят да помогнат, доколкото могат, със съвети и препоръки и на други български плувци.

3. В американските университети решението дали даден кандидат ще спечели спортна стипендия или не, се взема в повечето случаи ексклузивно от главния треньор на отбора. Много често треньорът получава информация само и единственото под формата на резултати. А това не е достатъчно.

Ценни препоръки

Главният треньор на проекта Красимир Захов ще изготви на всички кандидати, които имат постижение над 700 точки по таблицата на ФИНА, писмо-препоръка с подробна информация.

Красимир Захов ще запознае американските треньори не само с изпълнените през годините тренировъчни натоварвания. Ще даде и ценна информация кои са силните, както и не токова силни страни на състезателя – не само в тренировъчно-състезателен аспект, но и в емоционално-социален.