Стипендии

Чрез програмата си “Плувам и Уча”, Плувен Клуб “Спринт-София“ разполага със стипендиантски програми в три направления с общ годишен бюджет от 37 000 лв

Академична стипендия “Отличен ученик“

Програмата предвижда да бъдат отпускани 4 стипендии от по 1250 лв. на година на първите четирима плувци с най-висок годишен успех.

За академична стипендия могат да кандидатстват плувци, които са на етап средно образование (9-12 клас) и покриват следните изисквания:

* Имат годишен успех най-малко “отличен 5.50“

* Силно са мотивирани да участват пълноценно в тренировъчно-състезателния процес.

* Имат право да участват на ДЛОП през следващата година.

Размер на стипендиите:

Момичета

1 м. 1000 лв.

Момчета

1 м. 1000 лв.

Девойки

1 м. 2500 лв.

2 м. 2000 лв.

Юноши

1 м. 2500 лв.

2 м. 2000 лв.

Девойки

1 м. 2500 лв.

2 м. 2000 лв.

Юноши

1 м. 2500 лв.

2 м. 2000 лв.

Спортна стипендия “Млад талант“

Програмата предвижда годишно да отпуска 10 стипендии на стойност 20 000 лв. по следния начин:

 * Най-доброто момиче и най-доброто момче от възраст деца.

 * Най-добрите две девойки и най-добрите двама юноши от възрастова група – младша възраст.

 * Най-добрите две девойки и най-добрите двама юноши от възрастова група – старша възраст.

Класирането ще бъде извършвано на базата на най-големия сбор точки по ФИНА от три различни индивидуални дисциплини.

Минималният брой точки необходим за кандидатстване е :

* Възраст деца – момичета 975 т., момчета 850 т.

* Младша възраст – момичета и момчета 1200 т.

* Старша възраст – момичета и момчета 1400 т.

За кандидатстване за стипендия ”Млад талант” важат само и единствено дисциплините включени в олимпийската програма.

Кандидатите за стипендия имат право да участват с резултати, постигнати и на малък и на голям басейн. 

Резултатите трябва да са постигнати през календарната година, в която се кандидатства за стипендия.

Кандидатите за стипендия трябва да са силно мотивирани да участват пълноценно в тренировъчни-състезателния процес.

Спортна стипендия “Олимпийски надежди“

Програмата е с годишен бюджет от 12 000 лв. и има за цел да спонсорира подготовката на един или двама състезателя, които силно дерзаят да станат плувци от международна класа.

От най-талантливите ще се очаква да достигнат до участие и призови класирания на европейски, световни първенства и олимпийски игри.

Стипендиите са базирани на постигнати точки по ФИНА за една дисциплина:

750 т. 5000 лв.

800 т. 7000 лв.

850 т. 10 000 лв.

900 т. 12 000 лв.

Забележка:

* Стипендиите и по трите програми се отпускат за срок от една календарна година.

* Желаещите да кандидатстват трябва да изпращат доказателства за училищния успех и/или спортния резултат/резултати на имейл адрес pk_sprint@abv.bg в срок 15-25 декември (включително) всяка година.

* Кандидатите имат право да участват и по трите програми, ако отговарят на условията.

* Ако кандидат-стипендиантът бъде одобрен в повече от една програма, то същият ще спечели пълния размер на стипендията по всяка програма, в която е одобрен.

* Право на кандидатстване за стипендия/стипендии имат плувци, които са членове на програмата “Плувам и Уча“ най-малко 100 дни към датата на кандидатстване.

* Ръководството на клуба си запазва правото да стопира, замразява и/или анулира без предупреждение, по всяко време на календарната година стипендията/стипендиите на всеки член на проекта, ако прецени, че са на лице действия и/или обстоятелства, които не кореспондират с обявените ценности и очакваните норми на поведение.